Kontakt

Vis Hjørring revyen på et større kort

Hjørring revyen 
Banegårdspladsen 4 
9800 Hjørring

info@hjoerringrevyen.dk

CVR. 33 03 52 92 | Konto: SparNord 9001 4574743317

Billettelefon:
21 65 00 75
Revydirektør
Henrik "Baloo" Andersen
Mob. 40 96 05 68